Adult-Onset Neuropathy  

Adult-onset Neuropathie (AON) is een erfelijke zenuwziekte die het verlies van controle over de ledematen veroorzaakt. De achterpoten zijn het eerst aangedaan en slepen bij aangedane dieren achter het lichaam aan. Het gen dat deze ziekte veroorzaakt is volgens de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) in 2014(!) geïdentificeerd en er wordt sinds jaren een test voor aangeboden, die door het Animal Molecular Genetics laboratorium van de universiteit van Missouri wordt uitgevoerd. 
Echter, in de wetenschappelijke literatuur is noch de ziekte, noch de identificatie van het gen beschreven. De laatste keer dat ik het heb gecontroleerd, is 13 mei 2020. Diverse verzoeken om nadere informatie hebben helaas geen resultaat opgeleverd.

Geslachtsgebonden Retina Degeneratie (RD1)

Eind 2019 kwam het bericht dat bij Engelse Cocker Spaniëls een nieuwe oogziekte was ontdekt door onderzoekers van de Animal Health Trust.

Het gen voor de ziekte, wat als RD1 wordt aangeduid, blijkt te liggen op het X-chromosoom. Dat betekent dat de ziekte alleen bij reutjes voorkomt, die hebben maar één X-chromosoom. Teefjes hebben twee X-chromosomen en dus is de kans erg groot dat ze naast het defecte ook een intact X-chromosoom hebben. Dan zijn ze natuurlijk wel drager en kunnen ze het aan hun mannelijke nakomelingen doorgeven. 
In de wetenschappelijke literatuur is het onderzoek wat geleid heeft tot de ontdekking van het gen nog niet beschreven (laatst gezocht op 15 mei 2020). Op de site van de AHT was het echter wel uitgebreid beschreven.
Per 31 juli 2020 is de Animal Health Trust met de activiteiten gestopt en in liquidatie gegaan. De RD1 test kan dus niet meer worden uitgevoerd. De onderzoekers proberen elders de activiteiten te hervatten, maar voorlopig is de RD1 test dus niet langer beschikbaar.